Bacaan harian diambil dari Keluaran 40:19 - Imamat 4:15