Bacaan harian diambil dari Keluaran 28:1 - Keluaran 29:41