Bacaan harian diambil dari Bilangan 23:2 - Bilangan 26:12