Bacaan harian diambil dari 1 Tawarikh 12:16 - 1 Tawarikh 15:29