Bacaan harian diambil dari Markus 9:2 - Markus 10:36