Bacaan harian diambil dari Nehemia 7:20 - Nehemia 9:13