Bacaan harian diambil dari 2 Tawarikh 29:20 - 2 Tawarikh 32:19