Bacaan harian diambil dari Bilangan 13:3 - Bilangan 15:8