Bacaan harian diambil dari Roma 14:10 - 1 Korintus 1:11