Bacaan harian diambil dari Keluaran 10:12 - Keluaran 13:6