:

Mazmur 126

1

Nyanyian ziarah.

Ketika TUHAN memulihkan keadaan Sion,

keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.

2

Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa,

dan lidah kita dengan sorak-sorai.

Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa:

"TUHAN telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini!"

3

TUHAN telah melakukan perkara besar kepada kita,

maka kita bersukacita.

4

Pulihkanlah keadaan kami, ya TUHAN,

seperti memulihkan batang air kering di Tanah Negeb!

5

Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata,

akan menuai dengan bersorak-sorai.

6

Orang yang berjalan maju dengan menangis

sambil menabur benih,

pasti pulang dengan sorak-sorai

sambil membawa berkas-berkasnya.

Link: