:

Mazmur 15

1

Mazmur Daud.

TUHAN, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu?

Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus?

2

Yaitu dia yang berlaku tidak bercela,

yang melakukan apa yang adil

dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya,

3

yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya,

yang tidak berbuat jahat terhadap temannya

dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya;

4

yang memandang hina orang yang tersingkir,

tetapi memuliakan orang yang takut akan TUHAN;

yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi;

5

yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba

dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah.

Siapa yang berlaku demikian, tidak akan goyah selama-lamanya.

Link: