:

Yehezkiel 19

1

Hai, ucapkanlah suatu ratapan mengenai raja Israel,

2

dan katakanlah begini:

"Betapa ibumu menjadi seekor singa betina

di antara singa-singa!

Ia berbaring di antara singa-singa muda,

dan menyusui anak-anaknya.

3

Ia membesarkan seekor dari anak-anaknya,

sehingga menjadi singa muda;

ia belajar menerkam,

malah manusia ditelannya.

4

Bangsa-bangsa menyerukan: Singa mengamuk!

akhirnya ia terjebak dalam pelubang mereka;

mereka mengelikir dia

dan menggiringnya ke Mesir.

5

Sesudah induk singa menyadari bahwa usahanya gagal

dan pengharapannya hilang lenyap,

ia mengambil anaknya yang lain

dan membesarkannya menjadi singa muda.

6

Anaknya ini berjalan-jalan di antara kawanan singa,

ia menjadi seekor singa muda;

ia belajar menerkam,

malah manusia ditelannya.

7

Ia merusak puri-puri mereka

dan menumpas kota-kotanya;

bumi serta segala isinya diam ketakutan

mendengar suara aumnya.

8

Maka bangsa-bangsa bangkit melawan dia

dari daerah-daerah sekelilingnya,

mereka memasang jaring untuk menangkapnya

dan menjebaknya dalam pelubang.

9

Ia dikurung dalam kandang, sambil dikelikir,

dibawa ke hadapan raja Babel dan dimasukkan dalam penjara,

supaya suaranya jangan kedengaran lagi

di atas gunung-gunung Israel.

10

Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur,

yang tertanam dekat air,

berbuah dan bercabang

karena air yang berlimpah-limpah.

11

Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat

yang menjadi tongkat kerajaan;

ia menjulang tinggi

di antara cabang-cabangnya yang rapat,

dan menjadi kentara karena tingginya

dan karena rantingnya yang banyak.

12

Tetapi ia tercabut di dalam kemarahan

dan dilemparkan ke bumi;

angin timur membuatnya layu kering,

buahnya disentakkan,

cabang yang kuat menjadi layu kering;

dan api menghabiskannya.

13

Dan sekarang ia tertanam di padang gurun,

di tanah yang kering dan haus akan air.

14

Maka keluarlah api dari cabangnya

yang memakan habis ranting dan buahnya,

sehingga tiada lagi padanya cabang yang kuat

dan tiada tongkat kerajaan."

Ini adalah ratapan dan sudah menjadi ratapan.

Link: